Search
Close this search box.

APOSTAR AR Comfort - 10kVA to 80kVA

مدیریت باتری هوشمند UPS های سری  APOSTAR AR، با امکان تنظیم اتوماتیک ولتاژ دشارژ نهایی، استفاده بهینه از ظرفیت باتری را گارانتی مینماید. جریان شارژر با در نظر گرفتن فاکتور دما، جهت افزایش طول عمد باتری در این UPSها لحاظ می گردد و طول عمر باتری را تضمین می نماید.. در مرحله بعد، با اضافه کردن ماژول های باتری اضافی، میتوان ظرفیتی بیش از ظرفیت باتری های داخلی را بکار گرفت. Apostar AR با سایر محیط های شبکه ای سازگار است و همچنین امکان افزایش توان با موازی کردن دستگاهها تا حداکثر مقدار افزونگی N+1 ، وجود دارد.

امکانات APOSTAR AR Comfort

• طبقه بندی UPS بر اساس استاندارد VFI SS 111 acc. تا IEC 62 040 -3 (double conversion)
• راندمان بسیار بالا
• 96٪ در حالت continuous converter و 98٪ در حالت لاین اینتراکتیو
• بسیار قابل اعتماد
• قابلیت موازی سازی دستگاهها تا حداکثر 6 دستگاه به صورت افزایش توان کلی یا افزونگی دستگاهها
• مبدل فرکانس 50> 60 یا 60> 50Hz به صورت استاندارد