Search
Close this search box.

مبدل فرکانس استاتیکی

بسیاری از برنامه های کاربردی صنعتی و سیستم های نیروی دریایی نیاز به منبع تغذیه با فرکانس Hz 60 و یا حتی در برخی کشورها با فرکانس Hz50 دارند. مبدل های فرکانس استاتیکی پیلر برای تبدیل بهینه ی هر فرکانس یا ولتاژ ورودی در منبع تغذیه مورد نیاز برای مصرف کنندگان در دسترس هستند.

امکانات :

• از kVA 5 تا kVA500
• قابلیت موازی سازی بدون نیاز به دستگاه هماهنگ ساز اضافی و یا ابزارهای به اشتراک گذاری بار
• فضای اشفالی کم و طراحی فشرده
• راندمان بالا
• قابلیت اطمینان بالا
• کنترل و تنظیم ریزپردازنده