Search
Close this search box.
بیمارستان ها و مراکز درمانی
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی تمام مراکز درمانی به خصوص بیمارستانها به دستگاههای دقیق تر و حساس تری (اعم از CT ,MRو…) مجهز شده اند که این حساسیت و کیفیت، تابع نوع و کیفیت برق ورودی خواهد بود، با توجه به مشکلات برق شهری از قبیل نوسانات برق، قطعی ناگهانی برق، کاهش یا افزایش ولتاژ و … این موارد می تواند عملکرد این دستگاهها را با خطر جدی مواجه نماید. بنابراین جهت حفاظت از این تجهیزات، دستگاه UPS پیشنهاد میشود. UPS ها کاربردهای زیادی در بیمارستان ها دارند. UPS در یک محیط بیمارستانی یا مرکز بهداشتی می تواند راه حلی اساسی برای ذخیره انرژی و حفاظت باشد، به مراقبت از بیمار کمک کرده و هزینه های مصرف انرژی را کاهش دهد. لذا امروز بیشتر از هر زمان دیگری استفاده از UPS با کیفیت برای هرچه بهتر کار کردن، افزایش راندمان و طول عمر این تجهیزات گران قیمت مورد استفاده قرار می گیرد، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی باید به صورت شبانه روزی بتوانند کار کنند و اگر خللی در کارکرد آن ها رخ دهد بیماران با مشکل و خسارات جبران ناپذیری روبرو می شوند که این امر در نتیجه داشتن MTBF پایین و کیفیت ساخت پایین UPS میباشد.